Usługi księgowe i podatkowe

Nasze biuro rachunkowe świadczy m.in. usługi z zakresu pełnej księgowości. Poniżej znajdą Państwo szczegóły oferty.

Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)

 • rejestracja/aktualizacja danych podmiotów gospodarczych
 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do  potrzeb jednostki
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • indywidualny opiekun państwa firmy
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych (CIT, VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie sprawozdań dla  GUS, NBP, rocznych sprawozdań finansowych, okresowych raportów dla zarządu
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej
 • współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji uproszczonych

 • rejestracja działalności gospodarczej
 • bieżąca ewidencja dokumentów
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych (VAT, PIT)
 • wysyłka JPK (jednolitych plików kontrolnych)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczenia z ZUS właścicieli firmy
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej

Roczne rozliczenia PIT od osób fizycznych