Usługi Doradcze

  • Tworzenia Biznes Planów do PUP i innych instytucji
  • Pozyskiwania środków z PUP na założenie działalności gospodarczej
  • Zakładania działalności gospodarczej
  • Wyboru formy opodatkowania
  • Prowadzenie szkoleń z finansów, rachunkowości i płac
  • Weryfikowania ulg i odliczeń w rozliczeniach rocznych
  • Formułowania pism do różnych instytucji